Теорія операційної системи

:: Меню ::

Головна
Представлення даних в обчислювальних системах
Машинні мови
Завантаження програм
Управління оперативною пам'яттю
Сегментна і сторінкова віртуальна пам'ять
Комп'ютер і зовнішні події
Паралелізм з точки зору програміста
Реалізація багатозадачності на однопроцесорних комп'ютерах  
Зовнішні пристрої
Драйвери зовнішніх пристроїв
Файлові системи
Безпека
Огляд архітектури сучасних ОС

:: Друзі ::

Карта сайту
 

:: Статистика ::

 

 

 

 

 

 

Представлення даних в обчислювальних системах

З курсів комп'ютерного лікнепу відомо, що сучасні комп'ютери оперують числовими даними в двійковій системі числення, а нечислові дані (текст, звук, зображення) так чи інакше переводять в цифрову форму (оцифровують).
Через апаратні обмеження процесор оперує числами фіксованої розрядності. Кількість двійкових розрядів основного арифметико-логічного пристрою (АЛУ) називають розрядністю процесора (втім, нижче ми побачимо приклади, коли під розрядністю процесора мається на увазі і щось інше). Процесори сучасних систем колективного користування (z90, ULTRASPARC, Alpha) мають 64-розрядні АЛУ, хоча в експлуатації залишається ще досить багато 32-розрядних систем, таких, як System/390. Персональні комп'ютери (х86, POWERPC) і сервери робочих груп мають 32-розрядні процесори. Процесори меншої розрядності — 16-, 8- і навіть 4-розрядні — широко використовуються у вбудовуваних застосуваннях.
У минулому зустрічалися і процесори, розрядність яких не була мірою числа 2, наприклад 36- або 48-розрядні, але із-за складнощів перенесення програмного забезпечення і обміну даними між системами з некратною розрядністю такі машини поступово вимерли.

 

:: Реклама ::

 

:: Посилання ::


 

 

 


Copyright © Kivik, 2017